Tips om Gas / Sikkerhed:

PRAKTISKE GODE RÅD

HUSK Gas er en energikilde der er brændbar, og som
skal respekteres.

ALTID HUSKE:

Gasflasken skal Opbevares stående.
Luk ventilen på flasker med ventil før flasken udskiftes.
På flasker med ventil holdes ventilen lukket, når flasken
ikke er i brug – det gælder tomme flasker også.
Kontroller efter udskiftning af gasflaske, om alle samlinger er
tætte ved hjælp af sæbevand, kommer der ingen bobler er
samlingen tæt.
Brug kun udstyr (incl. slanger), som er godkendt til flaskegas,
d.v.s DG- eller CE-mærket.
Få regelmæssigt gasinstallationen efterset af din
autoriserede gasmester
Kontroller jævnligt gasslangerne for revner i overfladen og
udskift dem ved den mindste tvivl.

ALDRIG:

Opbevar aldrig mere end 3 stk. 11 kg gasflasker indenfor.
Udskifskift aldrig gasflasker i nærheden af åben ild.
Lad aldrig gasflasker komme i nærheden af åben ild. Brug aldrig åben ild til læksøgning.
Brug aldrig vold mod ventiler, omløbere mm
Forsøg aldrig selv at ændre/reparere på
gasudstyr/-installationer, men tilkald autoriseret
VVS-installatør, gas- og vandmester.
Opbevar aldrig gasflasker i kælderen.

N.A.S.H.-Gas Forsegler alle flasker, for at leve op til de krav, vores kunder stiller

Skift slanger jævnligt. Hold øje med gasslangen, den skal skiftes jævnligt.

Hvornår bør du skifte din gas slange?

Når den har været udsat for overlast.
Når der opstår revner i den, når den bøjes.
Når den har været udsat for sollys, den vil være stærkt afbleget.
Når den er utæt – det kan kontrolleres ved hjælp af sæbevand. (kommer der bobler er den til udskiftning).
Når den bliver over 2 år skal den skiftes
Når den ikke er godkendt (DG-mærket).

UDENLANSKE FLASKER:

N.A.S.H.-Gas kan ikke tilbyde fyldning af udenlandske flasker, da dette ikke er i vores sortiment.

SPORING AF GAS:

F-gas er tungere end luften omkring os. Derfor vil F-gas altid søge nedad, hvilket man skal være opmærksom på.
Man kan spore gas udslip med normal lugtesans – længe inden koncentrationen bliver kritisk.
Bruger man gas i rum, hvor der sjældent kommer mennesker kan man benytte en gas detektor.